نیوزباکس

مطالب برتر

کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه برای دریافت کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها کلیک کنید. در ابن کتاب مطالب کاربردی و مورد نیاز کسب و کارها درباره فعالیت در شبکه های اجتماعی ارائه کرده‌ایم.

سوشال لیسنینگ چیست؟ و چرا مهم است؟

زمان مطالعه: ۷ دقیقه سوشال لیسنینگ (Social Listening) یا گوش دادن به شبکه های اجتماعی استراتژی جدید کسب و کارهای موفق در بازار است. چرا سوشال لیسنینگ مهم است؟

چرا کارشناسان روابط عمومی باید مهارت‌های بازاریابی دیجیتال را کسب کنند؟

چرا کارشناس روابط عمومی باید مهارت‌های بازاریابی دیجیتال را کسب کند؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ مرز‌های مشترکی پیدا کرده‌اند. کارشناسان و متخصصان مارکتینگ باید مهارت‌های روابط عمومی را فرابگیرند و کارشناسان روابط عمومی باید مهارت‌های مربوط به بازاریابی دیجیتال را کسب کنند.

کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه برای دریافت کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها کلیک کنید. در ابن کتاب مطالب کاربردی و مورد نیاز کسب و کارها درباره فعالیت در شبکه های اجتماعی ارائه کرده‌ایم.

سوشال لیسنینگ چیست؟ و چرا مهم است؟

زمان مطالعه: ۷ دقیقه سوشال لیسنینگ (Social Listening) یا گوش دادن به شبکه های اجتماعی استراتژی جدید کسب و کارهای موفق در بازار است. چرا سوشال لیسنینگ مهم است؟

چرا کارشناسان روابط عمومی باید مهارت‌های بازاریابی دیجیتال را کسب کنند؟

چرا کارشناس روابط عمومی باید مهارت‌های بازاریابی دیجیتال را کسب کند؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ مرز‌های مشترکی پیدا کرده‌اند. کارشناسان و متخصصان مارکتینگ باید مهارت‌های روابط عمومی را فرابگیرند و کارشناسان روابط عمومی باید مهارت‌های مربوط به بازاریابی دیجیتال را کسب کنند.

آخرین مطالب
استراتژی شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

استراتژی شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

زمان مطالعه: ۸ دقیقه استراتژی شبکه های اجتماعی قدم اول برای فعالیت هدف‌مند و در نهایت موفقیت کسب و کارها در شبکه های اجتماعی است. در این مقاله قدم به قدم به شما کمک می‌کنیم تا استراتژی خود را بنویسید:

تاریخچه روز جهانی شنیدن

روز جهانی شنیدن

زمان مطالعه: ۴ دقیقه تا حالا به این فکر کرده‌اید که چه مقدار از روز شما توسط کلمات مصرف می‌شود؟ روز جهانی شنیدن به ما دلیل می‌دهد که از کلمات دور شویم و صداهای بین آن‌ها را بشنویم.

7 استراتژی بازاریابی و جذب مشتری در توییتر

۷ استراتژی بازاریابی و جذب مشتری در توییتر

زمان مطالعه: ۷ دقیقه استراتژی ۷ مرحله‌ای بازاریابی و جذب مشتری در توییتر را برای کسب و کارها معرفی می‌کنیم تا در این شبکه اجتماعی مشتری پیدا کنند و میزان فروش را افزایش دهند.

کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه برای دریافت کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها کلیک کنید. در ابن کتاب مطالب کاربردی و مورد نیاز کسب و کارها درباره فعالیت در شبکه های اجتماعی ارائه کرده‌ایم.

چگونه پشتیبانی مشتریان کسب‌وکار شما را زیرورو می‌کند؟

چگونه پشتیبانی مشتریان کسب‌وکار شما را زیرورو می‌کند؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه امروز مهم‌ترین عاملی که روی خرید کردن یا نکردن مشتریان تاثیرگذار است، ارائه خدمات پشتیبانی مشتریان است. در این مقاله قرار است اطلاعات مهمی در مورد موضوع پشتیبانی مشتریان به شما بدهیم

استراتژی شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

استراتژی شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

زمان مطالعه: ۸ دقیقه استراتژی شبکه های اجتماعی قدم اول برای فعالیت هدف‌مند و در نهایت موفقیت کسب و کارها در شبکه های اجتماعی است. در این مقاله قدم به قدم به شما کمک می‌کنیم تا استراتژی خود را بنویسید:

تاریخچه روز جهانی شنیدن

روز جهانی شنیدن

زمان مطالعه: ۴ دقیقه تا حالا به این فکر کرده‌اید که چه مقدار از روز شما توسط کلمات مصرف می‌شود؟ روز جهانی شنیدن به ما دلیل می‌دهد که از کلمات دور شویم و صداهای بین آن‌ها را بشنویم.

7 استراتژی بازاریابی و جذب مشتری در توییتر

۷ استراتژی بازاریابی و جذب مشتری در توییتر

زمان مطالعه: ۷ دقیقه استراتژی ۷ مرحله‌ای بازاریابی و جذب مشتری در توییتر را برای کسب و کارها معرفی می‌کنیم تا در این شبکه اجتماعی مشتری پیدا کنند و میزان فروش را افزایش دهند.

کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه برای دریافت کتاب مدیریت شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها کلیک کنید. در ابن کتاب مطالب کاربردی و مورد نیاز کسب و کارها درباره فعالیت در شبکه های اجتماعی ارائه کرده‌ایم.

چگونه پشتیبانی مشتریان کسب‌وکار شما را زیرورو می‌کند؟

چگونه پشتیبانی مشتریان کسب‌وکار شما را زیرورو می‌کند؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه امروز مهم‌ترین عاملی که روی خرید کردن یا نکردن مشتریان تاثیرگذار است، ارائه خدمات پشتیبانی مشتریان است. در این مقاله قرار است اطلاعات مهمی در مورد موضوع پشتیبانی مشتریان به شما بدهیم