نیوزباکس

برچسب: بحران برند

تیر ۱۷, ۱۳۹۸

مدیریت بحران روابط عمومی، تماشای گرداب از ساحل امن سازمان

زمان مطالعه: ۴ دقیقه هر کسب و کاری، بزرگ یا کوچک، تا همیشه بر روی جاده‌ای ثابت و بدون فراز و نشیب در حال حرکت نیست. بررسی اتفاقات تاریخی