نیوزباکس

تعیین چیدمان محتوا در خروجی PDF

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پیرو درخواست کاربران مبنی بر کنترل چیدمان محتوا در خروجی‌های اینباکس، این امکان به خروجی PDF اضافه شده است.

پیش از این، تمامی گزارش‌ها با یک چیدمان مشخص و یکپارچه آماده می‌شدند اما در به‌روزرسانی جدید، کاربران می‌توانند ترتیب چیدمان محتوا در خروجی PDF را خودشان تعیین کنند.

چیدمان محتوا می‌تواند بر اساس رسانه‌، زمان انتشار یا بر اساس نام پوشه تعیین شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره دریافت خروجی PDF، روی لینک راهنما کلیک کنید: