نیوزباکس

برچسب: کتاب ۶ ستون برای برنده شدن در شبکه‌های اجتماعی

فروردین ۱۳, ۱۴۰۱

کتاب الکترونیک «۶ ستون برای برنده شدن در شبکه‌های اجتماعی»

زمان مطالعه: ۲ دقیقه کتاب الکترونیک «۶ ستون برای برنده شدن در شبکه‌های اجتماعی» ۶ ستون به شما معرفی می‌کند که مانند یک فرمول شش مرحله‌ای برای موفقیت در ارائه خدمات حرفه‌ای به مشتریان است.