تماس با ما

آدرس:

خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۰۵۱، واحد ۵، شرکت پویا‌رسانه

تلفن و فکس:

55 19 9100(021)

شماره‌های داخلی‌ شرکت:

پشتیبانی: ۱۱۱-۱۱۲ بازاریابی: ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸ مسئول دفتر: ۱۰۰