نیوزباکس

برچسب: ایجاد سرنخ فروش

دی ۰۴, ۱۴۰۰

لید جنریشن یا ایجاد سرنخ فروش – راهنمایی برای تبدیل غریبه به مشتری

زمان مطالعه: ۹ دقیقه در این مقاله لید جنریشن یا همان فرایند ایجاد سرنخ فروش را توضیح می‌دهیم. روش‌های ایجاد یا جذب لید را معرفی و در نهایت می‌”وییم که چگونه کیفیت لیدها را بسنجید.