با شنیدن شبکه‌های اجتماعی

پست‌هایی که ممکن است به اعتبار برند شما لطمه بزنند را ببینید و پیش از شکل‌گیری بحران‌، به آن‌ها واکنش نشان دهید.

با شنیدن شبکه‌های اجتماعی

پست‌هایی که ممکن است به اعتبار برند شما لطمه بزنند را ببینید و پیش از شکل‌گیری بحران‌، به آن‌ها واکنش نشان دهید.

نیوزباکس به شما کمک می‌کند تا…

نیوزباکس به شما کمک می‌کند تا…

ریزش مشتری را به حداقل برسانید و مشتریان وفادار بسازید

ریزش مشتری را به حداقل برسانید و مشتریان وفادار بسازید

با پایش نام محصولات و خدماتتان، می‌توانید صدای مشتریان ناراضی را بشنوید، انتظاراتشان را سریع برآورده کنید و آن‌ها را به مشتری راضی و وفادار تبدیل کنید.

سرنخ فروش و مشتریان احتمالی با کیفیت را شناسایی کنید

با پایش کلمات کلیدی حوزه‌ی فعالیتتان، پست‌ها یا کامنت‌های مشتریان بالقوه‌ای که نیاز به خدمت یا محصول شما دارند را ببینید و به سرنخ فروش تبدیل کنید.

سرنخ فروش و مشتریان احتمالی با کیفیت را شناسایی کنید
سرنخ فروش و مشتریان احتمالی با کیفیت را شناسایی کنید

سرنخ فروش و مشتریان احتمالی با کیفیت را شناسایی کنید

با پایش کلمات کلیدی حوزه‌ی فعالیتتان، پست‌ها یا کامنت‌های مشتریان بالقوه‌ای که نیاز به خدمت یا محصول شما دارند را ببینید و به سرنخ فروش تبدیل کنید.

مشتریان رقیب را مال خود کنید

مشتریان رقیب را مال خود کنید

با پایش نام رقبا، با مشتریان ناراضی آن‌‌ها ارتباط برقرار کنید و با پیشنهاد محصولات و خدمات خود، دغدغه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برطرف کنید.

مورد اعتماد سازمان‌هایی همچون…
با بسته‌های متنوع نیوزباکس آشنا شوید…

آزمایشی

رایگان ۱۴ روز
 • ۳ کلمه کلیدی ۲۳۸۰ محتوا
 • اتصال محتوا
 • پایش اینستاگرام
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری

بسته پایه

تومان ۳۰۰ ماهیانه
 • ۲ کلمه کلیدی ۱۰۰۰ محتوا​
 • اتصال محتوا​
 • پایش اینستاگرام​
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری​

بسته استاندارد

تومان ۵۰۰ ماهیانه
 • ۵ کلمه کلیدی ۵۰۰۰ محتوا​​
 • اتصال محتوا​
 • پایش اینستاگرام​
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری​

بسته حرفه‌ای

تومان ۸۰۰ ماهیانه
 • ۸ کلمه کلیدی ۱۰هزار محتوا​​
 • اتصال محتوا​
 • پایش اینستاگرام​
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری​