شبکه‌های اجتماعی را بشنوید و با واکنش به‌موقع از وقوع بحران پیشگیری کنید

شبکه‌های اجتماعی را بشنوید و با واکنش به‌موقع از وقوع بحران پیشگیری کنید

بشنوید

اخبار دروغین و شایعات و انواع موج‌های رسانه‌ای درباره برند شما، محتواهایی هستند که می‌توانند به سرعت پخش شوند.

پاسخ دهید

نیوزباکس به شما کمک می‌کند که به موقع حضور پیدا کنید و عکس‌العمل مناسب نشان دهید.

مراقبت کنید

از وقوع بحران پیشگیری کنید و از سلامت برند خود محافظت کنید.

بر اساس نیاز و بودجه خودتان یکی از پلن‌های نیوزباکس را انتخاب کنید

بر اساس نیاز و بودجه خودتان یکی از پلن‌های نیوزباکس را انتخاب کنید

آزمایشی

رایگان ۱۴ روز
 • ۳ کلمه کلیدی ۲۳۸۰ محتوا
 • اتصال محتوا
 • پایش اینستاگرام
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری

بسته پایه

تومان ۳۰۰ ماهیانه
 • ۲ کلمه کلیدی ۱۰۰۰ محتوا​
 • اتصال محتوا​
 • پایش اینستاگرام​
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری​

بسته استاندارد

تومان ۵۰۰ ماهیانه
 • ۵ کلمه کلیدی ۵۰۰۰ محتوا​​
 • اتصال محتوا​
 • پایش اینستاگرام​
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری​

بسته حرفه‌ای

تومان ۸۰۰ ماهیانه
 • ۸ کلمه کلیدی ۱۰هزار محتوا​​
 • اتصال محتوا​
 • پایش اینستاگرام​
 • پایش تلگرام و توییتر
 • پایش وب سایت‌های خبری​